STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KUBUŚ"

05-071 DŁUGA SZLACHECKA, UL.POPIEŁUSZKI 53, HALINÓW

 

Galeria Zdjęć

Historia i Misja

        Stowarzyszenie powstało w 2003 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Głównym motywem powstania Stowarzyszenia był brak możliwości rehabilitacji w gminie Halinów oraz trudności w dojazdach do Warszawy na rehabilitacje. Celem Stowarzyszenia było stworzenie takich możliwości na terenie naszej gminy. Początkowo trudno było zgromadzić wymaganą liczbę 15 osób spośród rodziców dzieci niepełnosprawnych. Aby urzeczywistnić pomysł powstania, do stowarzyszenia zapisało się kilka osób, które nie maja dzieci niepełnosprawnych, ale chciały wesprzeć słuszną i potrzebną inicjatywę. Są wśród nich nauczyciele, lekarz pediatra, lekarz stomatolog, psycholog, prawnik, lokalni przedsiębiorcy i inni.

        Prawie wszyscy są mieszkańcami Gminy Halinów lub pracują na terenie tej gminy. Od samego początku wszelkiej pomocy prawnej udziela mieszkanka naszej Gminy – dr nauk prawnych Katarzyna Malinowska. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w 2003 roku a w 2004 roku otrzymało status organizacji pożytku publicznego, uprawniający do otrzymywania odpisów podatkowych – tzw. 1%.

        Siedzibą organizacji było mieszkanie prywatne, natomiast działania tj. terapia odbywała sie
w udostępnionym przez władze gminy lokalu świetlicy środowiskowej w Halinowie przy ulicy Parkowej. Zajęcia odbywały sie w godzinach popołudniowych oraz w soboty. W w/w lokalu odbywały sie też spotkania członków Stowarzyszenia. Obecnie dzięki Władzą Miasta Stowarzyszenie prowadzi swoja działalność w budynku dawnej szkoły w Długiej Szlacheckiej przy ul Popiełuszki 53. Obecnie Stowarzyszenie liczy 39 członków, z tego 26 osób to rodzice dzieci niepełnosprawnych, pozostali są członkami Stowarzyszenia ponieważ bliskie im są cele, które realizuje i zamierza realizować. Stowarzyszenie pozyskuje środki na swoja działalność ze składek członków Stowarzyszenia, które wynoszą 240 zł / rok od osoby, organizuje kwesty, kiermasze - podczas Święta Miasta
i Gminy oraz otrzymuje darowizny z tytułu odpisów podatkowych ( 1%). Nie są to duże dochody dlatego działalność ogranicza się do posiadanych możliwości. Dotychczas Stowarzyszenie gromadziło środki na zakupienie wyposażenia do świetlicy terapeutyczno – rehabilitacyjnej. W związku z udostępnieniem przez Gminę lokalu w Długiej Szlacheckiej spełniającym wymogi, w bieżącym roku będzie zakupione wyposażenie do w/w świetlicy i będzie można rozszerzyć działania terapeutyczne. Wszyscy członkowie prace na rzecz Stowarzyszenia wykonują nieodpłatnie. Działalność Stowarzyszenia jest też wspierana w różny sposób przez życzliwych mieszkańców, przedsiębiorców Gminy Halinów, Dyrektorów Szkół, nauczycieli oraz młodzież.

 
1% Podatku
  • Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia "KUBUŚ"
    w ten sposób wspierasz naszą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

  •      KRS 0000173131

Darczyńcy

Dziękujemy